Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Đài Phát Thanh Sài Gòn: Chương Trình Thi-Nhạc Giao Duyên

DU CA


DU CA
anh - chiếc đàn guitar 
em - một cây sáo trúc 
ta - dòng thơ ngạo cuồng 
đã lên đường du ca! 

1- 
hát cho rừng núi nghe 
hát chờ đêm bạn về 
hát quên ngày hoang vu 
hát giữa thời hôn mê! 
hát cho đồng loại nghe 
hận thù và dối trá 
hát cho bạn bè vui 
vơi đau thương ngậm ngùi! 

2 - 
thuở ấy thơ ta - lời trộn lửa 
cung đàn anh - nửa máu nửa hồn 
tiếng sáo em - chập chờn tiếng khóc 
rong lời ca vào đêm vô biên! 
hát trong mùa Xuân điên 
hát giữa Hè đỏ lửa 
hát trên miền cao nguyên 
hát bên niềm cô đơn! 

3 - 
đàn anh vỡ trong đêm thoát ngục 
cây sáo em chìm vực trùng dương 
ta vỗ tay không - hát lời thao thức 
hát nhớ núi rừng - mênh mông quê hương!

Cao Nguyên

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

TƯỞNG NIỆM 41 NĂM TRẬN CHIẾN HOÀNG, TRƯỜNG SA
Hoàng Trường Sa (Tưởng niệm 45 năm hải chiến Hoàng Sa 
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa * 19/01/1974 - 19/01/2019) 


Ơi Hoàng Sa! Hỡi Trường Sa! 
Bi thương tiếng gọi sơn hà Việt Nam 
Đang còn bị giặc xâm lăng 
Nước trào rỉ máu, Đất oằn xót đau! 

Ơi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa! Ơi Tổ Quốc! Hỡi Đồng Bào! 
Yêu thương tiếng gọi thắm màu quê hương 
Âm vang trống giục sa trường 
Bạch Đằng dậy sóng quật cường oai nghiêm! 

Giơ tay cao thét lời nguyền 
Hận thù Bắc Thuộc hịch truyền xuất quân 
Đánh cho giặc Hán kinh hồn 
Muôn đời khiếp sợ tinh thần Văn Lang! 

Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt Nam 
Đã trong sử sách ngàn năm lưu truyền 
Trống đồng hào khí linh thiêng 
Hãy vang lên khắp mọi miền núi sông! 

Triệu con tim một tấm lòng 
Quyết tâm tiêu diệt giặc ngoài thù trong 
Việt Nam ơi! Tổ Quốc ơi! 
Triệu con dân Việt sẽ khơi sử hồng! 

Từ Trường Sơn tới Biển Đông 
Thịt da xương máu con Rồng cháu Tiên 
Núi Sông là một mạch liền 
Không ai có thể đảo điên Sơn Hà! 

Cao Nguyên 


Paracel- Spratly Islands 

In memory of Paracel sea battle (Jan. 19,1974- Jan. 19, 2019) 

Oh! Hoàng Sa! Trường Sa! 
How moanful the call of Vietnam’s mountains and rivers is! 
When the islands are still occupied by the invaders 
The sea is stained in blood,the ground overturned in anguish! 

Oh Trường Sa ! Oh Hoàng Sa! Oh Fatherland! Fellow citizens! 
The loving call is attached to patriotism 
The wardrum urges the troops to go out to battle 
The river of Bạch Đằng rolls with raging indomitable waves! 

Let’s raise hands shouting the oath 
The feud with Chinese invaders becomes a proclamation to dispatch troops 
We will fight until they are frightened out of their wits 
and always terrified of the spirit of Văn Lang! 

The islands of Paracel and Spratly belong to Vietnam 
That has been recorded in the history of thousands of years 
Beat the sacred brass drum of supernatural power 
Let it resound everywhere in the country! 

A million hearts but only one love 
A determination to destroy the internal enemy and the external invaders 
Oh Vietnam ! Our fatherland ! 
Millions of the children of Vietnam will rewrite the history! 

Everywhere from Trường Sơn Mountain to the East Sea 
We can see the blood and bones of the offsprings of fairy and dragon 
The mountains and the rivers are undivided 
Nobody can profane the lands of the country! 

Cao Nguyên 

@ @ 

Hoàng Trường Sa 
thơ Cao Nguyên | nhạc & trình bày Dzuylynh 
album Việt Nam Minh Châu Trời Đông